Missie, visie en werkstijl

Missie als mediator

Het is mijn missie als mediator om mensen met elkaar te verbinden die tijdelijk met elkaar uit verbinding zijn. Want ooit was er wel een verbinding, anders waren jullie niet met deze medewerker gaan samenwerken. En andersom: anders was deze medewerker nooit aangenomen.

Om mij heen gaat er zó veel mis in de communicatie. Tussen stellen, vrienden, familie en op de werkvloer. Terwijl de meeste conflicten vrij eenvoudig op te lossen zijn. Maar eenmaal in een conflictsituatie is het lastig om zelf nog oplossingen te bedenken. Hoe kun je nou het conflict oplossen? En wíl je dat eigenlijk nog wel? Ik hoor geregeld: “Maar met hém is echt geen gesprek aan te knopen. Vergeet het maar!” En daar kom ik om de hoek kijken. Ik help jou graag met mijn onbevangen blik, mijn onpartijdigheid en mijn gave om door te dringen tot de kern van de situatie.

Ik ben in de wieg gelegd om jullie weer met elkaar te herenigen. Soms kan dat betekenen dat partijen weer in harmonie verdergaan. Maar ook een enkele keer kan het betekenen dat partijen uit elkaar gaan.

Visie op conflicten

Mijn visie op conflicten is dat bijna alle conflicten op te lossen zijn, zolang men zelf bereid is te bewegen. Als men wil bewegen, dan kan er contact worden gelegd met de ander. Klinkt dat een beetje zweverig? Laat ik het anders zeggen. Alle conflicten zijn op te lossen als beide partijen kunnen luisteren naar de ander. Mijn rol aan tafel is om daarvoor te zorgen. Zie mij als een gespreksfacilitator. Vooruit dan, een gespreksfacilitator die je soms uitdagende vragen stelt. En die men uitdaagt om eerlijk te zijn. Door mijn openheid en onpartijdigheid creëer ik een fijne en vertrouwelijke sfeer. Dat zijn in mijn ogen belangrijke voorwaarden die nodig zijn om een goed gesprek te laten plaatsvinden.

Mijn stijl

Van nature ben ik oprecht geïnteresseerd in wat er is gebeurd en hoe men dat heeft ervaren. Mijn vragen zijn soms confronterend. Ik stel ze dan om de situatie open te breken. Want een conflict zit vaak vast en er is beweging nodig.

Mijn stijl is informeel en toegankelijk. En geregeld wordt er tijdens mijn mediationsessies gelachen. Soms is het natuurlijk even taai, en dan bijten we met z’n allen door de zure appel heen. Maar aan het einde van de meeste bijeenkomsten is er positiviteit aanwezig bij de medewerkers, de leidinggevende, HR of bij de directie.

Vraag offerte aan

Loop niet te lang rond met een conflict. Onderneem actie.

06 42 81 39 80
floor@alinea.company

NEEM CONTACT OP
conflict oplossen vacatures